PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Vincent Schiphorst Art kan persoonsgegevens over jouw verwerken, doordat jij gebruik maakt van de diensten van Vincent Schiphorst Art, en/of omdat jij deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt.

Vincent Schiphorst Art kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Je voor- en achternaam
Je adresgegevens
Je telefoonnummer
Je e-mailadres
Je IP-adres

WAAROM Vincent Schiphorst Art GEGEVENS NODIG HEEFT

Vincent Schiphorst Film-Foto-Art verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Vincent Schiphorst Film-Foto-Art uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit fotografische, film of kunstzinnige dienstverlening.

HOE LANG Vincent Schiphorst Art GEGEVENS BEWAART

Vincent Schiphorst Art bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Vincent Schiphorst Art verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Vincent Schiphorst Art worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jou browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vincent Schiphorst Film-Foto-Art gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Vincent Schiphorst Film-Foto-Art maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Vincent Schiphorst Art bij Googlezoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacy beleid van Google Analytics hieraan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe mijn website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Vincent Schiphorst Art te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Vincent Schiphorst Film-Foto-Art heeft hier geen invloed op. Vincent Schiphorst Art heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Jij kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vincentschiphorst.nl. Vincent Schiphorst Art zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Vincent Schiphorst Art neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Vincent Schiphorst Art maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Vincent Schiphorst Art verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Vincent Schiphorst Art op via info@vincentschiphorst.nl. vincentschiphorst.nl is een website van Vincent Schiphorst Art. Ingeschreven bij KvK onder de naam Vincent Schiphorst Fotografie en is als volgt te bereiken:

Tsjerkepaed 3

9178 GN Wanswert

06-38 23 39 79

info@vincentschiphorst.nl

KvK nr. 01154373